Traditional Handicrafts and Design Research and Implementation Centre

Traditional Handicrafts and Design Research and Implementation Centre

Tarihçe

İstanbul Devlet tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu tekstil Sanatları Bölümü tarafından 1981 yılında Çanakkale-Ayvacık, Manisa Yuntdağ gibi pilot bölgelerde “Doğal Boya Araştırma- Geliştirme (DOBAG) projesi olarak başlatılan çalışmalar; İ.D.T.G.S.Y.O. nun 20809 sayılı yasa ile M.Ü. Güzel sanatlar Fakültesi’ne dönüştürülmesi sonucu Fakülte bünyesinde sürdürülmüş ve 15 Ocak 1988 tarihinden itibaren Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı “Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Araştırma Geliştirme Merkezi’nin kurulması ile gelişimini tamamlamıştır.