Traditional Handicrafts and Design Research and Implementation Centre

Traditional Handicrafts and Design Research and Implementation Centre

Müdürlerimiz

Merkezin yürürlüğe girdiği 1988 yılından itibaren göreve gelen ilk müdür Prof. Şahin Yüksel YAĞAN dır. 1988-2007 yılları arasında görevini kesintisiz sürdürmüştür. 2007-2008 yılları arasında uzmanlık alanı doğal boya olan Prof. Dr. Nevin ENEZ müdürlük görevinde bulunmuştur. 2008 yılında Prof. Dr. Nevin ENEZ’in kendi isteğiyle görevden ayrılmasından sonra 1983 yılından itibaren DOBAG projesi yürütme ekibinde görev almış olan, geleneksel tekstil sanatlarında özgün araştırmaları ve yayınları bulunan Prof. Şerife ATLIHAN 2008 yılında müdürlük görevine atanmıştır.  Halen görevine devam etmektedir.