Traditional Handicrafts and Design Research and Implementation Centre

Traditional Handicrafts and Design Research and Implementation Centre

Akademik Kadro

Yönetim kurulu üyeleri, akademik kadroyu oluşturmaktadırlar. Araştırma konularına uygun olarak ilgili konularda akademik kadro oluşturulması yönetmeliğin 7. Maddesinde yer almaktadır.